فاطمی  - اینفوسلامت
فاطمی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۳۲۳۲۵۲۰

visibility ۳۲۲

بازدید

اردبیل - اردبیل

ایستگاه سرعین- خیابان امام خمینی (ره)-نرسیده به میدان شریعتی- مرکز آموزشی و درمانی فاطمی

۰۴۵ - ۳۳۲۳۲۵۲۰

icu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
روانپزشکی
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی توراکس