فاطمی و اورژانس مهدیه - اینفوسلامت
فاطمی و اورژانس مهدیه
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۷۷۱۵۲۴۱-۷

visibility ۲۵۵

بازدید

قم - قم

خیابان شهید لواسانی (ساحلی ) - جنب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

۰۲۵ - ۳۷۷۱۵۲۴۱-۷

کودکان و اطفال
اورژانس
nicu
تالاسمی