فاطمیه - اینفوسلامت
فاطمیه
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۳۳۲۸۰۱۷
  • ۰۲۳ - ۳۳۳۲۲۳۳۵

visibility ۲۶۶

بازدید

سمنان - سمنان

بلوار هفده شهریور - مرکزآموزشی درمانی فاطمیه

۰۲۳ - ۳۳۳۲۸۰۱۷ - ۳۳۳۲۲۳۳۵

اورژانس
icu
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
روانپزشکی
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
دیالیز
هماتولوژی
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
داخلی