فاطمیه - اینفوسلامت
فاطمیه
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۲۲۴۷۶۴۲-۹

visibility ۲۵۸

بازدید

سمنان - شاهرود

خیابان ۲۲ بهمن - مقابل پارک کودک

۰۲۳ - ۳۲۲۴۷۶۴۲-۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
آی سی یو جنرال
بلوک زایمان
post nicu
زنان و زایمان
داخلی