شهید دکتر فیاض بخش - اینفوسلامت
شهید دکتر فیاض بخش
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۲۵۰۶۴۵-۵۰

visibility ۳۱۹

بازدید

تهران - تهران

کیلومتر ۷ جاده قدیم كرج -ابتدای خیابان خلیج فارس-جنب كارخانه ویتانا 

۰۲۱ - ۶۶۲۵۰۶۴۵-۵۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اعصاب
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
چشم
داخلی کبد و گوارش
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان