فیض  - اینفوسلامت
فیض
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۴۴۵۲۰۳۱

visibility ۳۱۰

بازدید

اصفهان - اصفهان

میدان قدس - خیابان مدرس - بیمارستان فیض

۰۳۱ - ۳۴۴۵۲۰۳۱

بخش مردان
اورژانس
ccu
قلب و عروق
post ccu
اتاق عمل
چشم
پیوند چشم
داخلی