فیروزآبادی - اینفوسلامت
فیروزآبادی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۵۵۹۰۲۰۶۴_۵

visibility ۲۹۳

بازدید

تهران - شهر ری

خیابان فداییان اسلام- نرسیده به شهر ری

۰۲۱ - ۵۵۹۰۲۰۶۴_۵

گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
جراحی قلب
داخلی کبد و گوارش
نوار قلب
اطفال
قلب اطفال