شهید صادق گنجی  ( 17 شهریور)  - اینفوسلامت
شهید صادق گنجی ( ۱۷ شهریور)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۴۲۶۰۰۱۰-۱۷

visibility ۲۹۱

بازدید

بوشهر - برازجان

میدان امام رضا- بیمارستان شهید صادق گنجی

۰۷۷ - ۳۴۲۶۰۰۱۰-۱۷

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
nicu
جراحی مردان