قائم (عج) - اینفوسلامت
قائم (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۴۲۴۰۰۰۱-۱۰

visibility ۲۵۱

بازدید

گلستان - علی‌آباد

خیابان امام رضا

۰۱۷ - ۳۴۲۴۰۰۰۱-۱۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی