قائم (عج) - اینفوسلامت
قائم (عج)
بيمارستان

visibility ۲۳۴

بازدید

مازندران - کلاردشت

بلوار امام خمینی- بیمارستان قائم

۰۱۱ - ۵۲۶۲ ۵۱۱۵

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زنان و زایمان