قلعه گنج - اینفوسلامت
قلعه گنج
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۳۳۹۳۱۲۲

visibility ۲۵۳

بازدید

کرمان - قلعه گنج

جنب دانشگاه پیام نور

۰۳۴ - ۴۳۳۹۳۱۲۲

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی