قمربنی هاشم - اینفوسلامت
قمربنی هاشم
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۶۳۳۲۱۱۲

visibility ۳۴۹

بازدید

آذربایجان غربی - خوی

میدان بسیج - خیابان شهید منتظری - بیمارستان قمربنی هاشم

۰۴۴ - ۳۶۳۳۲۱۱۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
اتاق عمل
مامایی
nicu
مراقبت های ویژه
سوانح
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
کلینیک