قاضی طباطبایی  - اینفوسلامت
قاضی طباطبایی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - .

visibility ۳۶۳

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

.

۰۴۱ - .

جراحی عمومی
انکولوژی