گلستان - اینفوسلامت
گلستان
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۷۴۳۰۰۱-۹

visibility ۲۶۵

بازدید

خوزستان - اهواز

گلستان - خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان

۰۶۱ - ۳۷۴۳۰۰۱-۹

روانپزشکی
جراحی عمومی
انکولوژی
جراحی مغز و اعصاب
رادیوتراپی