گلستان نیروی دریایی - اینفوسلامت
گلستان نیروی دریایی
بيمارستان

visibility ۴۱۰

بازدید

تهران - تهران

چهار راه پاسداران- اتوبان صیاد شیرازی

۰۲۱ - ۲۲۵۴۹۰۰۲

کودکان و اطفال
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
داخلی
جراحی مردان