هاشمی نژاد - اینفوسلامت
هاشمی نژاد
بيمارستان

visibility ۲۵۸

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

سی متری طلاب- خیابان اندیشه

۰۵۱ - ۳۲۷۳ ۷۰۱۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
داخلی کبد و گوارش
پست پارتوم
تخت زایمان
شیمی درمانی
سوانح
جراحی مغز و اعصاب
سزارین
زنان و زایمان
داخلی
مجذومین