حضرت رسول (ص) - اینفوسلامت
حضرت رسول (ص)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۳۶۲۳۱۸۰

visibility ۲۹۲

بازدید

ایلام - آبدانان

جاده کمربندی

۰۸۴ - ۳۳۶۲۳۱۸۰

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
روانپزشکی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
داخلی