حضرت زینب (س) - اینفوسلامت
حضرت زینب (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۸۴۳۹۷۵-۷

visibility ۳۶۷

بازدید

تهران - تهران

طالقانی- خیابان فرصت- تقاطع خیابان سمیه    

۰۲۱ - ۸۸۸۴۳۹۷۵-۷

بخش نوزادان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
زنان و زایمان
داخلی