شهید حیدری - اینفوسلامت
شهید حیدری
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۳۲۳ ۷۱۸۱

visibility ۲۵۵

بازدید

همدان - نهاوند

بلوار شهید حیدری- بیمارستان شهید حیدری

۰۸۱ - ۳۳۲۳ ۷۱۸۱

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم