حجازی - اینفوسلامت
حجازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۷۳۲ ۶۷۶۷

visibility ۲۹۳

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان عبادی - بعد از چهارراه مجلسی

۰۵۱ - ۳۷۳۲ ۶۷۶۷

بخش زنان
بخش مردان