تامین اجتماعی حکمت - اینفوسلامت
تامین اجتماعی حکمت
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۳۳۲۶ ۸۹۲۰-۳

visibility ۳۵۱

بازدید

مازندران - ساری

بلوار طالقانی - بیمارستان حکمت

۰۱۱ - ۳۳۲۶ ۸۹۲۰-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی