شبانه روزی الیاد - اینفوسلامت
شبانه روزی الیاد
درمانگاه
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۴۴۴۲۷۳۷۴
  • ۰۲۱ - ۴۴۴۲۷۳۷۷

visibility ۱۴۳

بازدید

تهران - تهران

جنت آباد مرکزی - خیابان اقاقیا

۰۲۱ - ۴۴۴۲۷۳۷۴ - ۴۴۴۲۷۳۷۷

کودکان و اطفال
اورولوژی
پوست
قلب و عروق
روانپزشکی
چشم
اعصاب و روان
فیزیوتراپی
دندانپزشکی
تغذیه و رژیم درمانی
زنان و زایمان
داخلی
آزمایشگاه
اطفال