امام حسن مجتبی (ع) - اینفوسلامت
امام حسن مجتبی (ع)
بيمارستان

visibility ۲۷۶

بازدید

همدان - فامنین

خیابان شهید مفتح - جنب پارک ملت

۰۸۱ - ۳۶۸۲۶۰۴۰-۳

بخش نوزادان
اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی