امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
کلینیک

visibility ۳۰۸

بازدید

همدان - همدان

میدان شریعتی- خیابان میرزاده عشقی- محل سابق بیمارستان امام- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام  خمینی (ره)

۰۸۱ - ۳۸۳۲ ۱۳۷۱-۲ - ۳۸۳۲۱۸۳۹-۴۰

اورژانس
اتاق عمل
چشم
رادیولوژی
سونوگرافی