امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان

visibility ۲۲۹

بازدید

مازندران - نور

خیابان امام خمینی- بیمارستان امام خمینی(ره)

۰۱۱ - ۴۴۵۲۲۰۱۰-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی