امام رضا (ع) - اینفوسلامت
امام رضا (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۶ - ۳۳۳۳۳۳۳۸
  • ۰۷۶ - ۳۳۳۳۶۰۰۴

visibility ۲۳۴

بازدید

هرمزگان - بندر عباس

بلوار امام خمینی - نایبند شمالی - پشت امامزاده سید مظفر (ع)

۰۷۶ - ۳۳۳۳۳۳۳۸ - ۳۳۳۳۶۰۰۴

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
زنان و زایمان
جراحی مردان