ایرانمهر  - اینفوسلامت
ایرانمهر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۲۲۰۰۹۰۷۱

visibility ۳۳۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان شریعتی - نرسیده به دو راهی قلهک 

۰۲۱ - ۲۲۰۰۹۰۷۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
ccu
جراحی عمومی
بلوک زایمان
اندوسکوپی
post icu