عیسی بن مریم  - اینفوسلامت
عیسی بن مریم
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۲-۴   

visibility ۲۹۲

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان شمس آبادی- بیمارستان عیسی بن مریم

۰۳۱ - ۳۲۳۳۹۰۱۲-۴   

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی