جرجانی  - اینفوسلامت
جرجانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۴۴۵۱۹۹۷

visibility ۳۲۳

بازدید

اصفهان - اصفهان

میدان قدس - بیمارستان جرجانی

۰۳۱ - ۳۴۴۵۱۹۹۷

بخش نوزادان
اورژانس
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
تخت زایمان
زنان و زایمان