آیت الله کاشانی - اینفوسلامت
آیت الله کاشانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۳۲۶۳۹۵۵

visibility ۲۴۷

بازدید

کرمان - جیرفت

خیابان پرستار

۰۳۴ - ۴۳۲۶۳۹۵۵

اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
هموفیلی
زنان و زایمان