آیت الله خوانساری - اینفوسلامت
آیت الله خوانساری
بيمارستان

visibility ۲۴۱

بازدید

اصفهان - خوانسار

انتهای خیابان دانشگاه

۰۳۱ - ۳۳۶۷ ۵۰۰۰-۴

اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
آی سی یو جنرال
رادیوتراپی
داخلی