خاتم الانبیاء (ص) - اینفوسلامت
خاتم الانبیاء (ص)
بيمارستان

visibility ۲۷۳

بازدید

یزد - ابرکوه

بلوار امام علی- بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

۰۳۵ - ۳۲۸۲۵۰۰۱

اورژانس
ccu
دیالیز
اتاق عمل
بلوک زایمان
بستری