خاتم الانبیاء (ص) - اینفوسلامت
خاتم الانبیاء (ص)
بيمارستان

visibility ۲۳۴

بازدید

هرمزگان - جاسک

خیابان امام خمینی(ره)

۰۷۶ - ۴۲۵۲۱۶۱۹

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی