خاتم الانبیاء(ص) - اینفوسلامت
خاتم الانبیاء(ص)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱

visibility ۴۶۵

بازدید

آذربایجان شرقی - میانه

جاده جهندیز- سایر تلفن ها ۵۲۲۲۰۹۰۲-۵۲۲۲۰۹۰۳ -۵۲۲۲۰۹۰۴-۰۴۱۵۲۲۲۰۹۰۵- ۵۲۲۲۰۹۰۶ -۵۲۲۲۰۹۰۷- ۵۲۲۲۰۹۰۸

۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱

کودکان و اطفال
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
اتاق عمل
مامایی
csr
nicu
زنان و زایمان
داخلی