خاتم الانبیاء(ص) - اینفوسلامت
خاتم الانبیاء(ص)
بيمارستان

visibility ۳۱۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر- بالاتر از بلوار میرداماد- خیابان رشید یاسمی

۰۲۱ - ۸۸۸۸۴۰۴۰

بخش نوزادان
icu
ccu
اعصاب
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
دیالیز
جراحی مردان