کیان - اینفوسلامت
کیان
بيمارستان

visibility ۳۲۶

بازدید

تهران - تهران

خیابان شریعتی- بالاتر از خیابان ظفر- نبش کوچه مرشدی

۰۲۱ - ۲۲۹۰۳۳۷۰-۸۰

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان