کودکان تهران - اینفوسلامت
کودکان تهران
بيمارستان

visibility ۲۸۲

بازدید

تهران - تهران

تقاطع خیابان ولی عصر و خیابان طالقانی - روبروی جهاد سازندگی - پلاك ۴۵۴

۰۲۱ - ۶۶۴۶۴۶۶۹

بخش نوزادان
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
داخلی
post icu