کوثر - اینفوسلامت
کوثر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۲۳۶۳۷۴-۶

visibility ۲۴۶

بازدید

قزوین - قزوین

خیابان شهید طالقانی- کوی کوثر(اداره برق)

۰۲۸ - ۳۳۲۳۶۳۷۴-۶

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
nicu
پست پارتوم
آی سی یو جنرال
بخش مادران تحت نظر
زنان و زایمان