شهید دکتر لبافی نژاد - اینفوسلامت
شهید دکتر لبافی نژاد
بيمارستان

visibility ۳۱۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان پاسداران - بوستان نهم

۰۲۱ - ۲۱۶۲۴

icu
ccu
اورولوژی
پیوند کلیه
قلب و عروق
عفونی
دیالیز
چشم
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
داخلی