لاله - اینفوسلامت
لاله
بيمارستان

visibility ۳۱۶

بازدید

تهران - تهران

شهرک غرب- فاز ۵-خیابان سیمای ایران- نبش فلامک جنوبی

۰۲۱ - ۸۸۰۸۰۸۹۸

کودکان و اطفال
icu
ccu
اورولوژی
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی قلب
جراحی پلاستیک
زنان و زایمان
داخلی
جراحی ریه