ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۵۲۷۲۲۲۰۱
  • ۰۷۱ - ۵۲۷۶ ۲۰۳۰

visibility ۴۶۳

بازدید

فارس - لامِرد

بلوار ولیعصر - بیمارستان ولیعصر

۰۷۱ - ۵۲۷۲۲۲۰۱ - ۵۲۷۶ ۲۰۳۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی