لقمان حکیم  (17هفدهم شهریور)  - اینفوسلامت
لقمان حکیم (۱۷هفدهم شهریور)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۴۵۲۲۲۲۸-۹

visibility ۳۳۰

بازدید

خراسان رضوی - سرخس

بلوار ولیعصر - بیمارستان لقمان حکیم سرخس

۰۵۱ - ۳۴۵۲۲۲۲۸-۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
ژنیکولوژی
سزارین
زنان و زایمان
داخلی