مدائن - اینفوسلامت
مدائن
بيمارستان

visibility ۳۰۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان انقلاب- خیابان صبای جنوبی- خیابان برادران مظفر

۰۲۱ - ۶۶۴۶۵۳۵۵-۹

icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
همودیالیز
شیمی درمانی