شهید مدنی - اینفوسلامت
شهید مدنی
بيمارستان

visibility ۲۳۵

بازدید

لرستان - خرم‌آباد

میدان امام حسین - خیابان شهید بهشتی (خیر آباد)

۰۶۶ - ۶۶۳۳۴۰۶۰۹۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
عفونی
post ccu
جراحی قلب
اتاق عمل
nicu
تالاسمی
آنژیوگرافی