مهدیه - اینفوسلامت
مهدیه
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۸۵۰۵۱

visibility ۳۶۵

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

روبروی پارک شیرین

۰۸۳ - ۳۷۲۸۵۰۵۱

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
چشم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی