مرکز طبی کودکان - اینفوسلامت
مرکز طبی کودکان
بيمارستان

visibility ۲۹۷

بازدید

تهران - تهران

تهران- انتهای بلوار کشاورز- خیابان دکتر محمد قریب - جنب بیمارستان امام خمینی(ره) - پلاک ۶۲

۰۲۱ - ۶۱۴۷۵

اورولوژی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی قلب
مراقبت های ویژه
کلیه ( نفرولوژی )
خون ( آنکولوژی )
جراحی مغز و اعصاب
ایمونولوژی