مروستی - اینفوسلامت
مروستی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۷۰۲۰۱۱

visibility ۳۴۱

بازدید

تهران - تهران

خیابان حافظ - خیابان نوفل لوشاتو - پلاک۱۱۹

۰۲۱ - ۶۶۷۰۲۰۱۱

ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
ترمیمی