حضرت معصومه (س) - اینفوسلامت
حضرت معصومه (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۴۲۳۰۰۰۹

visibility ۴۹۱

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار شهید شیرودی (طاق بستان ) - نرسیده به سه راه مسکن

۰۸۳ - ۳۴۲۳۰۰۰۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان