مهر - اینفوسلامت
مهر
بيمارستان

visibility ۲۷۸

بازدید

همدان - ملاير

بلوارنبوت - بیمارستان مهر ملایر

۰۸۱ - ۳۳۳۵۱۰۴۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی