مهراد - اینفوسلامت
مهراد
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۷۴۷۴۰۱-۹

visibility ۳۱۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان استاد مطهری- خیابان میرعماد- نبش کوچه ششم 

۰۲۱ - ۸۸۷۴۷۴۰۱-۹

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
جراحی عمومی
nicu
بلوک زایمان
داخلی